Service Messages
Login Digiwallet English  Nederlands
About us   Jobs Contact Home
TargetSMS
• Product overview
• Payout rates
• F.A.Q.
• News
• Local regulation
• Service messages
Fun & infotainment
• SMS Subscription
• SMS Info
• SMS Mobile
• SMS Poll-Vote
• SMS & Win
SMS Contact
• SMS-2-Mail
• SMS-2-Web
• SMS Callme
Micropayments
• SMS Donate
• SMS Site access
Gateway
• Premium SMS
• Normal SMS
Not logged in...
• LoginService Messages


15-04-2013  MCB Facts & Features 2013
Beste Affiliate / Dear Affiliate,

(for english see below)

Overzicht Gedragscode wijzigingen

Per 1 maart is de nieuwe gedragscode Mobiele Internet Diensten ingegaan, per 1 april jongstleden moet deze geheel geďmplementeerd zijn.

Voor Content Providers zijn er een aantal regels veranderd of hebben meer nadruk gekregen. In het bijzonder vragen we uw aandacht voor:

-          Artikel 5 inzake contact informatie

-          Artikel 14 en 15 inzake plaatsing van kijkwijzer symbolen

Voor wat betreft alle zaken die betrekking hebben op door ons gehoste schermen, hebben wij uiteraard onze schermen aangepast conform artikel 14, 15 en 16.

De informatieve SMS berichten zijn gewijzigd. Wij dragen er zorg voor dat alle informatieve SMS berichten verstuurd worden zoals benoemd in artikel 14 lid 7, artikel 16 lid 3, lid 4 en lid 5.

Wifi identificatie en SMS fallback

Naast de reguliere MCB transacties waarbij de eindgebruiker via het 3G netwerk een eenmalige of meervoudige internet transactie aanvraagt bieden wij ook een methode om dit te doen voor eindgebruikers die via een Wifi verbinding een transactie aanvragen.

Daarbij is het nu mogelijk om per dienst al of niet SMS identificatie te gebruiken: de eindgebruiker voert zijn nummer in op een scherm, ontvangt vervolgens een normale sms met daarin een unieke link naar het orderscherm.

Op verzoek van het Loket bieden wij geen Premium SMS orderscherm meer aan maar kan de eindgebruiker te allen tijde via een MCB orderscherm een transactie aanvragen. Als U niet wilt dat de eindgebruiker via Premium SMS gebilled wordt kunt U dit per dienst aangeven. (Daarmee is de mogelijkheid tot het kiezen van een budget- of plus methode komen te vervallen.)

Met vriendelijke groet,

MCB technische ondersteuning

-------------

Overview Code of Conduct changes

As of march, 1 the new Code of Conduct Mobile Internet Services has been effectuated. Per April, 1, 2013 the CoC needs to be implemented.

For content providers a few rules have been changed or emphasized. We ask specific attention for Article 5 about contact information and Article 14 and 15 about the use of Nicam symbols.

For other issues relating to screens hosted by us we can confirm that we implemented all rules described in article 14, 15 and 16.

Informative SMS messages have changed. We will take care that all mandatory SMS messages will be sent as described in article 14.7, 16.3, 16,4 and 16.5.

Wifi identification and SMS fallback

For users that use Wifi and are not able to be identified and thus cannot engage in a regular MCB transaction we offer an alternative identification option. Users can be identified by filling in their mobile number on a screen, receiving a normal SMS with a link that leads to the regular MCB order screen.

On request of the “Loket” we do not offer a specific premium SMS order screen any more. Users can always engage in a transaction using the regular MCB order screen. If you do not want end users to be billed by Premium SMS you can indicate this in your service configuration.

If you do not want the user to be billed by premium SMS you can indicate this in your service configuration. (The options for budget and plus methods are now obsolete).

With kind regards,

MCB technical support


Algemene Voorwaarden | Cookie Policy | Cookie Instellingen | Privacy Statement